Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

 

Kasutades Hinge Stuudio OÜ veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

 

Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika kirjeldus Hinge Stuudio OÜ kodulehel.

 

1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või mõnda teise nutiseadmesse. Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebilehe külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi, veebilehe külastaja lõppseadme kõvakettale. Kui külastaja sama veebilehte uuesti külastab, siis tema veebibrauser loeb küpsist ja annab info tagasi veebilehele, mis algselt küpsise paigaldas. Küpsised ei ohusta veebilehe külastaja arvutit.

 

Milliseid küpsiseid Hinge Stuudio OÜ kasutab ja mis eesmärkidel?

  • Seansiküpsised

Salvestuvad ajutiselt www.hingestuudio.ee külastamise ajaks. Seansiküpsised säilitatakse kuni veebilehe külastaja hoiab veebibrauserit avatuna peale veebilehe sisenemist.

  • Püsiküpsised

Salvestuvad kasutaja arvutisse  pärast veebilehitseja sulgemist. Soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärgiks on pidada meeles kliendi valikuid Hinge Stuudio OÜ veebilehel.

 

Kui veebilehe külastaja soovib piirata küpsiste salvestamist lõppseadmesse  või kustutada salvestatud küpsiseid, siis saab seda teha veebibrauseri sätete all.

 

2. Isikuandmete töötlemine Hinge Stuudio OÜ kodulehel.

Privaatsuspoliitika lähtub Isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest (GDPR ehk General Data Protection Regulation) ja Andmekaitse Inspektsiooni poolt välja antud juhendist. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmed on mis tahes teave, tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave kodulehe külastuse, sotsiaalmeedia kanalite ja teenuse kasutamise kohta.

 

Hinge Stuudio OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui:

 

Hinge Stuudio OÜ isikuandmete  töötlemise eesmärgid:

  • kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
  • klientidele uute teenuste pakkumine;
  • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
  • kliendi päringutele vastamine.

 

Hinge Stuudio OÜ poolt töödeldavad isikuandmed:

  • kontaktandmed – nimi, e-post ja telefoninumber;
  • isikuandmed – mis on edastatud veebilehe hingestuudio.ee, e-posti kaudu või kogutud teraapiaprotsessi käigus.

 

3. Isikuandmete jagamine

Kinnitan, et hoolin kõikide klientide isikuandmete turvalisusest ja käsitlen neid konfidentsiaalselt. Mulle usaldatud isikuandmeid kasutan vaid Hinge Stuudio info (teraapia, õpitoad, vestlusringid, loengud, artiklid jms) edastamiseks. Loengute, vestlus – ja õpitubade registreerunute andmeid kasutan konkreetse ürituse kohta info saatmiseks. Teraapia käigus kogutud ja salvestatud andmeid kasutan üksnes teraapiaprotsessi jooksul.

 

Teie andmed on kaitstud ka meie koostöö lõppedes.

 

Oma klientide isikuandmetega tegelen mina. Ühelegi muule kolmandale osapoolele ma Teie andmeid ei edasta, mingeid päringuid teostada ja väljavõtteid teha ei lase v.a. juhtudel, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad või kui tekib oht kellegi tervisele või elule. Kõrvalised isikud isikuandmete töötlemiseks kasutatavale seadmele (arvuti) ligi ei pääse.

 

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on minu kasutuses, samuti on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist Hinge Stuudio andmebaasist. Palun saatke mulle sellekohane digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil merike@hingestuudio.ee.

 

Kui leiate, et olen Teie isikuandmeid kuritarvitanud, siis on Teil õigus nõude või kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (info@aki.ee, www.aki.ee) või kohtu poole.

 

Koostatud 26.09.2018

 

Merike Hannust
Hinge Stuudio OÜ